למה יש תופעה בורג

כאשר החוט חלקלק מתרחשת, בורג תיל יכול לשמש לתיקון.

הסיבה העיקרית להתרחשות של הזזה שיניים בורג:

1. מכני או עובש נשמר או מתוחזק כראוי, וכתוצאה מכך שיניים משורשר בחוט פנימי.

2, שימוש לא תקין מוביל חור מכני או משורשר בחוט עובש, כי בכמה מכונות זה דורש פירוק תכופים והתקנה;

במיוחד עבור עובש מוצרים, אולי עובש צריך להיות מוחלף כמה פעמים ביום, ואת ההתקנה היא רשלנית מדי לגרום חור החוט הפנימי להישבר.

.3 בשל גורמים סביבתיים, הסביבה בה נעשה שימוש במוצר לחה מדי, או שהטמפרטורה גבוהה מדי וגורמת נזק לבורג.