שיקולי התקנה עבור הוספת הקשה עצמית

1. על פי חומרי העיבוד השונים, עיין במידות הגודל של חורי הקידוח

עיבוד. כאשר קשיות החומר המקביל הוא גבוה, בבקשה להגדיל מעט את

חור תחתון בטווח הקידוח.

2. עם סוף פרק זמן מסוים, איך עצמית היא התקנה אנכית של כלי החזית

וקשרי עבודה נוספים. כאשר אתה מוריד (1 ~ 2 שדה), ודא כי החור

אינו מוטה. אין לסובב את הכלי ולהתאים שימוש חוזר. כאשר אתה מזין 1/3 ל 1/2, אל תחזור.

בנוסף, אין כלי הפוך או כשל המוצר.

.3 שרוול בורג עצמי יהיה נמוך מ 1 מ"מ לפחות לאחר הרכבה של משטח החלק.