Expo שנחאי 2019

החברה שלנו ישתתפו Fastener Expo שנחאי 2019, עכשיו אנחנו בכנות להזמין את כל הלקוחות החדשים והוותיקים לבקר בביתן שלנו ולנהל משא ומתן.

מצפה לביקור שלך ומקווים לשתף איתך פעולה.

Invitation_副本