יום הילדים

היום יום שבת. יחד עם זאת, היום גם היום הבינלאומי של הילדים. תן לנו לנצל הזדמנות זו ללוות את הילדים.

אני מקווה שיש להם יום ילדים נפלא. שיהיה לך יום טוב.