תחילת הקיץ

T oday הוא תחילת הקיץ, זה המונח הסולארי השביעי של עשרים וארבע תנאי השמש של לוח השנה הירחי. עם זאת, זהו טווח השמש הראשון של הקיץ. אחרי זה טווח השמש, הטמפרטורה היא כמובן גדל, החום יבוא, סופת רעמים יגדל, ואת יבולים יגדל לתוך שיא העונה.

ברוכים הבאים לבואו של הקיץ.

立夏