חוט חוט להכניס 'טכנולוגיית זיהוי ההתקנה

1. איתור הברזים: בעת שימוש בברזים כדי לנצל את חורי הברגים, הברזים לא ניתן ללבוש ברצינות;

2. טכנולוגיית זיהוי של החוט התחתון החוט: השתמש מד הכנס כדי לזהות את הדיוק חוט פנימי של החור התחתון חוט. מד שקע מחולק הכלל ואת מד להפסיק. כאשר הבדיקה מועברת, תקנה המעבר יכול להיות עבר, ואת מד להפסיק ניתן לעצור. החלק התחתון של בור הבורג הוא גם מוסמך החוט. אם תקנת המעבר אינה זמינה, מד ההמתנה מציין כי החור התחתון של החוט אינו כשיר.

3. אם חוט חוט חוט עונה על המפרטים של בור הבורג.

4. סוג מפתח ברגים חייב להתאים את החוט מוברג.