ההבדל בין ההברגה המחורזת לפני ואחרי ההתקנה

את החוט להכניס הוא מהדק הליכי עשוי חוזק גבוהה נירוסטה חוט. יש חוטים בתוך ומחוץ מותקן בבור הבורג כדי לחזק את כוח החור משורשר ולשפר את ההתנגדות ללבוש, התנגדות חום והתנגדות חלודה של בור הבורג.

יש הבדל גדול בין חוט להכניס חוט לפני ואחרי ההתקנה. לפני הכניסה חוט חוט מותקן, גודלו גדול יותר מאשר חור הבורג הסטנדרטי. עם זאת, לאחר התקנתו לתוך החור בורג, ואת החוט להכניס הוא דחוס, זה יכול ליצור ברמה גבוהה, חור דיוק גבוהה בורג, כגון מפרט M8 * 1.25-24mm, שם M8 הוא קוטר חוט, 1.25 הוא המרווח בין הברגים, 24mm הוא אורך של חוט חוט לאחר ההתקנה. חוט M8 * 1.25-24mm חוט משורשר יש מספר חוט של 16.5 פונה לפני ההתקנה.