302,307,308 הוספת הקשה עצמית

עצמי הקשה הקשה בורג מבוא: עצמית הקשה הקשה היא סוג של חוט חוזק גבוה. הוא משמש בעיקר בבור הבורג כדי לשפר את כוחו של חור הבורג ולשפר את איכות המוצר.

 

סוג תוסף הקשה עצמית:

1: 302 עצמי הקשה הקשה (סוג מחורר), 307 עצמי הקשה הקשה (שלושה סוג עגול חור), 308 סוג עצמי הקשה הקשה (שלושה סוג עגול חור).

2: נירוסטה, פלדה פחמן.

3: אין טיפול משטח ציפוי משטח ציפוי אבץ.

תכונות הקשה עצמית:

1: חוט הקשה עצמית, אין צורך בחוט מראש של הברז להתקנה.

2: לשפר את ההתנגדות ללבוש, התנגדות החום והתנגדות חלודה של חורים בורג.

3: חוט פנימי לתיקון חור הבורג.